Skip to main content

Full text of "Iconographia generum plantarum"

See other formats


' Irf* 


♦ . v 3 ;v* 
-tftf te tw a»j- 
n ^. >" 


/ / 


/ 

THE FIELD MUSEUM LIBRARY 3 5711 00017 0556 f 

1 V \ 


1?ef 3 *. -"•:.' 3Fiel& Htesrum of 2fatural Hitatory LIBRARY 

Iflhtntgu J^nm^XLSLA-QNA^N-tXlj-;. (fllass o O o""""* Innk 4 V wfc 
I §;• . ■ 

fci. H .^^; JW-»?- \i 

v~*:>"'" 


i.Y*' ■ 

fcfe 

p 

m i 

tii Wx 


■ v" .' .^- ICONOGRAPHIA GENERUM PLANTARUM E D I D I T STEPHANUS ENDLICHER. 


n ->N°- V-Wli .)T$ / ■• •♦ *•* • • • # / 

8^9 * 8 ' tiivdoboiai;. 

APUD FR. BECK, UNI VERSITA TIS BIBLIOPOLAM. 

1838. &K *< ALLANO CUNNINGHAM SERENISSIMAE BRITANNIARUM REGINAE IN COLONIIS AUSTRALIBUS K O T A Y I < O D I C A T Stephanus Emllicher. Mttil Digitized by the Intemet Archive 

in 2013 http://archive.org/details/iconographiageneOOendl SIOIjAE BBVIOIUllB a. J? los ante expansionem. 
a 1. Flos expansus. 

b. Operculum floris: e catyce el corolla confluentibus sacpius formalnm. 

c. Perigonium : integumentum florale monocotyledonum, et utplurimum simplex 
dicotyledonum (corolla Linn. calyx Juss.). 

c t. Perigonii foliola v. laciniae seriei exterioris; saepe calvcinae indolis (calyx 

Linn.). 
c 2. Perigonii foliola v. laciniae seriei interioris (exceptis c Z, et 4.); saepe tex- 

turae petaloideae (corolla Linn.). 
C 3. Labellum ejusve appendices. In Orchideis, 
c 4. Squamulae hypogynae Graminum (nectarium Linn.). 
C 5. Appendices perigonii. 

d. Calyx. 

e. Corolla monopetala. 
e 1. Petala. 

e 2. Appendices corollae (nectarium Linn. parapetala Ehrhart). 

/'. Discus hypogynus v. epigynus. 

f 1. Glandulae v. squamulae hypogvnae v. epigynae. VI 

g. Columna genitaliuin: Orchidearum , Stylidearum. 

g 1. Genitalia distincta: integumentis remotis. 

h. Stamina. 

h 1. Anthera. 

h 2. Pollen. 

h 3. Pollinis massae : in Orchideis et Asclepiadeis. 

h 4. Stamina sterilia. 

h 5. Corona tubi staminei : in Asclepiadeis (nectarium Linn.) 

i. Pistillum. 

i 1. Ovarium. 

i a. Stylus. 

i 2. Stigma. 

i 3. Stigmatis indusium: in Goodenoviis, Brunonia. 

i 4. Ovulum. 

i fi. Chalaza. 

i y. Micropyle. 

* d. Rhaphe. 

/. Fructus compositus: floribus pluribus communis. 

I 1. Pericarpia plura distincta : floris unici. 

m. Induviae. Reliquiae foliis fructum v. augentes v. coronantes v. eidem adnatae. 

m 1. Pappus. 

m 2. Calyptra Muscorum. 

ii. Pericarpium. Complectens ejusdem species omnes a simplicissima caryepside Graminum. 

n 1. Pericarpium apertum. 

ii 2. Dissepimentum. 

n 3. Valvulae. VII 

n 4. Operculum. 

n 5. Peristomium Muscorum. 

n 6. Placenta {receptaculum seminum Gaert.). 

11 7. Funiculus umbilicalis. 

n 8. Strophiola v. caruncula umbilicalis. 

n 9. Arillus. 

o. Semen. 

O 1. Ala seminis. 

O 2. Coma seminis : in Asclepiadeis , Epilobio. 

O 3. Integumenta seminis. 

O 4. Albumen (perispermum Juss. endospermum Rich.). 

O 5. Vitellus : in Scitamineis , Nymphaea. 

p. Embryo. 

;> 1. Cotyledon. 

p 2. Plumula. 

/; 3. Radicula. 

(j. Folium. 

q 1. Petiolus. 

q 2. Stipula. 

r. Caulis v. scapi portio. 

s. Inflorescentia : complectens spccies omnes ■ exceptis duabus sequentibus (s i, ets2,). 

s 1. Flos compositus. 

s 2. Locusta Graminis (v. uniflora[y. multiflora). 

t. Involucrum umbellae , capituli. 

t 1. Involucrum floris compositi (calyx communis Linn.). 

t 2. Gtuma Graminum {calyx Linn.). VIII 

t 3. Calyx exterior: Malvacearum, Dipsacearum, Brunoniae. 

t 4. Involucrum (sori v. capsulae unicae) Filicum (indusium Swartz). 

t 5. Bracteae. 

t 6. Squamae amenti. 

t 7. Paleae. 

t 8. Paraprryses Muscorum. 

t 9. Catyptra: dum e bracteis connatis formata. 

U. Receptaculum floris unici. v 

u 1. Receptaculum commune v. floris compositi v. amenti v. capituti. 

x. Diagramraa floris. Signa sequentia literis subposita sic intelligenda. 

* Partem vi expansam v. apertam esse denotat. 
-h . • • sectam verticaliter. 

V horizontaliter. 

— .... magnitudine diminutam. 

Dum partes magnitudine auctae sunt, titerae majusculac pro minoribus substituuntur. 

Conspecttis dispositionis tabulanini. CJasteromycetes. 

357. Ascroe pentaetina Endl. Atakt. t. 50. — Habitat 
in Nova Hollandia. (Ferd. Bauer.) I. 1. 

Ijyconotliaceae. 

695. Psilotum (Tmesipteris) Forsteri Endl. Flor. Norf. 
6. Tmesipteris tannensis Bernhardi in Schrader Jour. 
1801 I. 131. non Labill. — Habitat in insula Nor 
folk. (Forster Ferd. Bauer.) VIII. 85. 

Crcainineae. 

882. Coelachne pulehella R. Brown Prodr. 187. — Ha- 
bitat in Nova Hollandia tropica. (Ferd. Bauer.) I. 2. 

Cyperaceae. 

963. Diplacrum caricinum R. Brown Prodr. 240. — 
Habitat in NovaHollandia tropica. (Ferd. Bauer.) 
III. 25. 

Ccntrolenitleae. 

1006. Centrolepis fascicularis Labillard. Nov. Holl I. 7. 
t. 1. Desvauxia Billardierii R. Brown Prodr. 252. — 
Habitat in Nova Holiandia orientali et in insula 
Diemen. (Labillard, R. Brown,Ferd. Bauer, Sieber, 
Hiigel.) V. 49. 

Xyritleae. 

1025. Xyris (Pomatoxyris) operculata Labill. Nov. Holl. 
I.J 14. t. 10. R. Brown Prodr. 257. — Habitat in No- 
va Hollandia orientali et in insula Diemen. (Labil- 
lard, R. Brown, Ferd. Bauer.) II, 13. 

Bntoinaccae. 

1045. Hydrocleis Commersonii Richard in Mem» Mus. 
I. 368. — Habitat in America tropica. IV. 37. 

1046. Limnocharis Plumierii Richard in Mem. Mus, I. 
370. — Habitat in America tropica. 111. 26. 

Calectasieae. 

1059. Calectasia cyaneaii. Brown Prodr. 263.— Habi- 
tat in Nova Hollandia austro occidentali. (jR Brown, 
Ferd. Bauer, Hiigel.) IV. 38. 

IVIclanthaecac. 

1072. Anguillaria dioica R. Brown Prodr. 273. — Ha- 
bitatin Nova Hollandia orientali et insula Diemen. 
(R. Brown, Ferd. Bauer, Hiigel.) I. 3. Liuaeeae. 

1104. Blandfordia nobilis Smith Exot. Bot. I. 5. t. 4. R. 
Brown Prodr. 296. — Habitat in Nova Hollandia 
orientali. (R. Brown, Ferd. Bauer, Sieber, A. Cun- 
ningham , Hiigel.) III. 27. 

1143. Tricoryne elatior R. Brown Prodr. 278. — Habi- 
tat in Nova Hollandia orientali. (R. Brown, Ferd. 
Bauer, A. Cunningham.) VI. 61. 

1162. Eiistreplms latifolius R. Brown Prodr. 281. 

Habitat in Nova Hollandia orientali et tropica. (R. 
Brown, Ferd. Bauer.) I. 4. 

1164. Arthropodium panioulatura R. Brown Prodr. 276. 
Anthericum paniciilatum Andrews Bot. Reposit. 
t. 395. Anthericum milleflorum Redoute Liliac. 58. — 
Habitat in Nova Hollandia orientali. (Labill., R. 
Brown, Ferd. Bauer,Sieber, A. Cunningham, Hiigel.) 

III. 28. 

1169. Laxmannia gracilis R. Brown Prodr. 286. — Ha- 
bitat in Nova Hollandia orientali. (R. Brown, 
Ferd.Bauer, Sieber, A.Cunningham, Hiigel.) IX. 97 

Smilaeeae. 

1184. Smilax glycyphylla Smith in Whites Voy. 230. R. 
Brown Prodr. 293. — Habitat in Nova Hollandia 
orientali. (White, R. Brown, Fcrd. Bauer, Hiigel.) 

IV. 39. 

Irideae. 

1234. Patersonia glauoa R. Brown Prodr. 403. Ge.nosiris 
fragilis Labillard. Nov. Holl. 304. — Habitat in 
Nova Hollandia orientali et in insula Diemen. (La- 
billard. , R. Brown , Ferd. Bauer , Sieber , A. Cun- 
ningham, Hiigel.) V. 50. 

Hacmotloraccae. 

1253. Haemodorum spioatura R. Broivn Prodr. 300. — 
Habitat in Nova Hollandia australi. (R. Brown . 
Ferd. Bauer.) IX. 98. 

1259. Tribonanthes australis Endl. Nov. Stirp. Mus 
Vind. Dec. n. 34. — Habitat in Novae Hollandiae au 
stro- ocoidentalis colonia King- Georges - Sound. 
(Hiigel.) X. 109. Oreliideae. 

1369. Dendrobium teretifolium R. Brown Prodr. 333. 
— Habitat in Nova Hollandia orientali. (R.Brown, 
Ferd. Bauer, Hiigel.) IX. 99.„ 

1534. Bartholina pectinata R. Brown in AitonHort. kew, 
ed. 2. V. 194. Lindley Orchid. 333. Orcliis pectinata 
Willd. Spec. IV. 11. — Habitat in Capite bonae spei 
(Ferd. Bauer.) IV. 49. 

1544. Gastrodia sesamoides R. Brown Prodr. 330. — 
Habitat in Nova Hollandia orientali. (R. Brown, 
Ferd. Bauer.) I. 5. 

1579. Cryptostylis longifolia R. Brown Prodr. 317. Ma- 
Iaxis subulata Labillard. Nov. Holl.lI. 62. t. 212. — 
Habitat in Nova Hollandia et in insula Diemen. 
(Labillard, R. Brown, Ferd. Bauer , Hiigel.) II. 14. 

1580. Calochilus paludosus R. Brown Prodr. 320.— Ha- 
bitat in Nova Hollandia orientali. (R. Brown, Ferd. 
Bauer.) II. 17. 

1588. Microtis parviflora R. Brown Prodr. 321.— Habi- 
tat in NovaHollandia orientali, australi et tropica. 
(R. Brown, Ferd.Bauer, Sieber, A. Cunningham, 
Hiigel.) II. 15. 

1589. Acianthus fornicatus R. Brown Prodr. 321. — Ha- 
bitat in Nova Hollandia orientali. (R. Brown, Ferd. 
Bauer, Sieber, A. Cunningham, Hiigel.) II. 16. 

1592. Eriochilus auturanalis R. Brown Prodr. 323. Epi- 
pactis cucullata Labillard. Nov. Holl. II. 61. t. 211. 
/. 2. — Habitat in Nova Hollandia orientali, australi 
et tropica. (R. Brown, Ferd. Bauer, A. Cunningham, 
Hiigel.) I. 6. 

1593. Caladena carnea R. Brown Prodr. 324. — Habi- 
tat inNovaHollandia orientali et tropica. R.Broivn, 
Ferd. Bauier, A. Cunningham.) V. 51. 

1594. Glossodia major R. Brown Prodr. 326. — Habitat 
in Nova llol larul ia orientali. (R. Brown, Ferd. Bauer.) 
VI. 41. 

1596. Lyperanthus nigricans R. Brown Prodr. 325. — 
Habitat in Nova Hollandia orientali et australi. (R. 
Brown, Ferd. Bauer, Hiigel.) I. 7. 

1597. Corysanthes (Steleocorys) unguiculata R. Brown 
Prodr. 328. — Habitat in Nova Hollandia orientali. 
(Ferd. Bauer.) II. 13. 

1598. Caleya major R. Brown. Caleana major R.Brown 
Prodr. 329. — Habitat in Nova Hollandia orientali. 
(R. Brown, Ferd. Bauer.) I. 8. 

1616. Thelychiton argyropus Endlicher Prodr. Flor. 
Norf.n. 72. — Habitat in insula Norfolk. (Ferd. 
Bauer.) II. 29. 

Mmsaceac. 

1650. Ravenala madagascariensis Sonner. Voy. II. 223. 
t. 124. Jacq. Hort. Schbnbr. I. 47. t. 93. Urania Ra- 
venala Richard Musac. 13. t. 5 — 6. — Habitat in 
Madagascar. IV. 42. Najadeae. 

1664/!. Cycnogeton Hiigelii Endlicher in Annal. Wiener 
Mus. II.210.2Vov. Stirp. Mus. Vindob. Dec. n. 189. — 
Habitat in Novae Hollandiae colonia Swan-River. 
(Hiigel.) VII. 73. 

Aroideae. 

1707. Gymnostachys anceps R. Brown Prodr. 337. — 
Habitat in Nova Hollandia orientali. (R. Brown, 
Ferd. Bauer, Sieber, A. Cunningham, Hiigel.) I. 9. 

Urticaceae. 

1884. Bohineria australis Endlicher Flor. Norf. n. 82. 
— Habitat in insula Norfolk. (Ferd. Bauer, A. Cun- 
ningham.) VIII. 86. 

Putranjiveae. 

1894. Putranjiva Roxburghii Wallich Tent. Flor. nep. 
16. Royle Himalay. 347. t. 100. Nageja Putranjiva 
Roxburgh Flor. Ind. or. III. 766. — Habitat in mon- 
tibus Indiae. (Wallich.) 

Cheiiojpodeae. 

1920/!. Didymanthus Roei Endlicher Nov. Stirp. Decad. 
n.lO. — Habitat in Novae Hollandiae austro-occi- 
dentalis interioribus (Roe.) XI. 100. 

Amarantaceae. 

1967. Centrostachys aquatica Wallich in Roxburgh Flor. 
Ind. II. 497. Achyrantes aquatica Roxburgh Flor. 
Ind. 1.673. — Habitat in India orientali. (Wallich.) 

II. 20. 

1978. Deeringia celosioides R. Brown Prodr. 413. Celo- 
sia baccata Retz Observ. 5. 23. — Habitat in Asia 
tropica. — In Nova Hollandia tropica et orientali. 
(fl. Brown, Ferd. Bauer.) VI. 62. 

Polygoneae. 

1986. Polygonum australe A. Richard Flor. Nov. Zeel. 
178. Coccolaba australis Forst. Prodr. n. 179. — 
Crescit in Nova Zeelandia (Forst.) et in insula 
Norfolk. (Ferd. Bauer.) VII. 87. 

JXyctagSneae. 

2012. Pisonia grandis R. Brown Prodr. 422. — Habitat 
in Nova Hollandia tropica. (R. Brown, Ferd. Bauer.) 

III. 30. 

Monimiaceae. 

2019. Ruizia fragrans Pav. Syst. Fl. peruv. 266. Peumus 
fragrans Persoon Encheir. II. 624. — Habitat in 
Chili. (Piippig, Bridges.) II. 21. 

2022. Doryphora Sassafras Endl. Atherosperma Sassa- 
fras A. Cunningham msc. — Habitat in Nova Hollan- 
dia orientali. (A. Cunningham.) 

Ijaurineae. 

2066. Litsaea Baueri Endl. msc. — Habitat in Nova 
Hollandia orientali. (Ferd. Bauer.) IV. 44, XI Gyrocarp eae. 

2068. Gyrocarpna sphenopterus R. Brown Prodr. 261. 

— Habitat in Nova Hollandia tropica. (Ferd.Bauer.) 
IV. 43. 

Santalaceae. 

2074. Choretrum glomeratum R. Brown Prodr. 354. — 

— Habitat in Nova Hollandia australi. (/{. Brown, 
Ferd. Bauer.) IV. 45. 

2075. Leptomeria (Oxymeria) acida R.Brown Prodr. 253. 
Habitat in Nova Hollandia orientali. (R. Brown, 
Ferd. Bauer, Sieber, Hiigel.) VII. 74. 

Daplinoitleae. 

2098. Pimelea (Thecanthes) punicca R. Brown Prodr. 
359. — Habitat in Nova Hollandia tropica. (R. 
Brown, Ferd. Bauer.) I. 11. 

2105. Wikslromia australis Endl. Prodr. Flor. Norf. n. 92 

— Habitat in insula Norfolk. (Ferd. Bauer.) II. 22' 

Proteaceae. 

2i30. Adenanthos terminalis R. Brown Prodr. 367. — 
Habitat in Nova Hollandia australi. (Labillard, R. 
Brown, Ferd. Bauer, Hugel.)\. 110. 

2131. Synaphaea dilatata R. Brown Prodr. 370. Cono- 
spermum reticulatum Smith in Rees. Cyclop. — Ha- 
bitat in Nova Hollandia australi. (Ferd. Bauer, R. 
Brown.) III. 31. 

2132. Conospermum (Euconospermum) ericifolium Smith 
in Rees Cyclop. R. Brown Prodr. 368. — Habitat 
in Nova Hollandia orientali. (R. Brown, Ferd. Bauer.) 

III. 31. 

— Conospermum (Chilurus) tcretifolium R. Brown 
Prodr. 369. — Habitat in Nova Hollandia australi. 
(R. Brown, Ferd. Bauer, Hiigel.) IV 46. 

2133. Stirlingia anethifolia Endl. msc. Simsia anethi- 
folia R. Brown Prodr.368. — Habitat in NovaHol- 
landia australi. (Ferd. Bauer, Hiigel.) II. 23. 

2134. Franklandia fucifolia R. Brown Prodr. 266. — 
Habitat in Nova Hollandia australi. (R. Brown , 
Ferd. Bauer, Hiigel.) V. 52. 

2135. Symphyonema paludosum R. Brown Prodr. 371. 

— S. montanum sphalm. in tab, — Habitat in Nova 
Hollandia orientali. (R. Brown, Ferd. Bauer, Sie- 
ber, Hiigel.) 1. 12. 

2143. Grevillea (Lissostylis) riparia R. Brown Prodr. 377. 

— Habitat in Nova Hollandia orientali. (R.Brown, 
(Ferd. Bauer.) III. 33. 

2144. Hackea acicularis Knight et Salisb. Prot. 107. — 
R BrownProdr. 383. Conchium aciculare Vent. Mal- 
mais. t. 111. — Habitat in Nova Hollandia orientali. 
(R. Brown, Ferd. Bauer.) II. 24. 

2146. Xylomelum pyriforme Smith in Linn. Transact. 

IV. 214. R. Brown Prodr. 387. Banksia pyriformis 
Gurtner 1. 220. t. 47. /. 1. Hakea pyriformis Ca- 
vanill. Ic. VI. 25. t. 538. — Habitat in Nova Hol- Iandia orientali. (R. Brown, Ferd. Bauer , Sieber , 
Hiigel.) VI. 47, 48. 

Compositae. 

2213. Hoplophyllum spinosmu DC.Prodr.V. 74. Ptero- 
nia spinosa Linn. f. Supplem. 357. — Habitat in 
Capite bonae spei. (Thunb. Drege, Eckl. et Zeyh.) 
III. 34. 

2374. Fresenia leptophylla DC. Prodr. V. 328. — Ha- 
bitat in Capite bonae spei. (Drege.) III. 35. 

2502. Wollastonia Forsteriana DC. Prodr. V. 548. We- 
delia Forsteriana Endl.Prodr. Flor. Norf. 51. Buph- 
thalmuin uniflorum Forst. Prodr. n. 541. — Habi- 
tat in insula Norfolk. (Forst., Ferd.Bauer, A. Cun- 
ningham.) VIII. 88. 

2629. Madaria corymbosa DC. Prodr. v. 692. — Habi- 
tat in America boreali - occidentali. (Douglas.) 
III. 36. 

IiOheliaceae. 

3062. Heterotoma lobelioides Zuccarini in Flora 1832. 
Beibl. p.iOO.DC. Prodr. VII. 350. Myopsia mexica- 
na Presl Lobeliac. 8. — Habitat in irigidissimis ad 
]a Cumbre de San Antonio Mexicanorum, 8000 
ped. supra mare. (Karwinsky.) V. 53. 

Rnltiaceae. 

3105. Coprosma Baueri Endl. msc. Coprosma lucida Endl. 
Flor. Norf. n. 117. non Forst. — Habitat in insulae 
sinu Ausonis. (Ferd. Bauer, Hiigel.) 

3240. Hedyotis (Anotis) gentianoides Endl. msc. Hous- 
tonia caerulea Auct. — Habitat in America bo- 
reali. VIII. 89. 

3275. Cosmibuena ochracea Endl. msc. Buena hexandra 
Pohl Plant. Brasil.l. 10. t. 8. — Habitat in Brasiliae 
provinciis Rio Janeiro et Minas- Geraes. (Schott, 
Pohl.) VIII. 90. 

Oleaceae. 

3349. Olea (Gymnelaea) apetala Vahl Symb. III. 3. Endl. 
Prodr. Flor. Norf. 112. — Habitat in Nova Zeelan- 
dia (Forst.) et in insula Norfolk. (Ferd. Bauer, A. 
Cunningham.) V. 54. 

3350. Notelaea ovata R. Brown Prodr. 380. — Habitat 
inNovaHollandia orientali. (R.Brown, Ferd.Bauer, 
Sieber, Hiigel.) V. 55. 

liOganiaceae. 

3362. Antonia pilosa Hooker /c. t. 64. — Habitat ad 
fluvium Essequebo Guianae. (Schomburg.) V. 56. 

3363. Coelostylis loganioides Torrey et A. Gray msv. 
Endl. Nov. Stirp. Mus. Vindob. Dec. n. 41. — Habi 
tat in Florida occidentali prope Tanipa Bay. (Dr. 
Burrows et M. Alden in Herb. Torrey.) XI. 101. 

3364. a. Logania (Euosma) floribunda R. Brown Prodr. 
4.36. Euosma albiflora Andrews Bot. Reposit. 520. — 
Habitat in Nova Hollandia orientali. (R. Brown , 
Ferd. Bauer, Sieber, A. Cunningham, Hiigel.) V. 57. 

** XII 3364. b. Logania (Stomandra) pusilla R. Brown Prodr. 
456. — Haliitat in Nova Hollandia orientali. (R. 
Broivn, Ferd.Bauer.) V. 58. 

^BBocyBaaceae. 

3378. Melodinus Baueri Endl. Prodr. Flor. Norf.n. 113. 
— Habitat in insula Norfolk. {Ferd. Bauer , A. 
Cunningham.) V. 59. 

3426. Ballouria saligna H. Brown Prodr. 467. — Habi- 
tat in Nova Hollandia tropica. (R. Brown, Ferd. 
Bauer.) VII. 75. 

Aselepiaileae. 

8444. Hybanthera biglandulosa Endl. Prodr. Flor.Norf. 
n. 115. — Habitat in insula Noriolk. (Ferd. Bauer.) 

3456. Sarcostemma australe R. Brown Prodr. 463. — 

Hauitat in Nova Hollandia tropica et australi. (R. 

Broum, Fcrd. Bauer.) 
350i. Fockea capensis Endlicher Nov. Stirp. Mus. Vin- 

dob. Dec. n.21. Cynanchnm crispum Jacq. Fragm. 

bot. t. 36. /. 5. — Habitat in Capite bonae spei. 

(Hort. Schonbr.) VIII. 91. 

3516. Microslemma tuberosum B. Brown Prodr. 459. — 
Habitat in Nova Hollandia tropica. (B.Brown, Ferd. 
Bauer.) V. 60. 

Selagineae. 

3727. Hebensheitia robusta E. Meuer Comm. 246. — Ha- 
bitat in Capite honae spei. (Drege.) VIII. 76. 

Myojiocineae. 

3733. Myoporum obscurum Endlicher Prodr. Flor.Norf. 
n. 110. — Habitat in insula Norfoik. (Ferd. Bauer.) 
VI. 65. 

3734. Pholidia scoparia B. Brown Prodr. 517. — Habi- 
tat in Nova Hollandia australi. (R. Broivn, Ferd. 
Bauer, A. Cunningham.) VI. 66. 

3736. Stenochilus glaber R. Brown Prodr. 517. — Ha- 
bitat in No\a Hollandia australi. (R. Brown, Ferd. 
Bauer.) VIII. 92. 

©©EiTOlvBBlaeeae. 
3800. Polymeria calycina R. Brown Piodr. 488. — Ha- 
bitat in Nova Hollandia orientali et tropica. (R. 
Broivn, Ferd. Bauer.) VI. 67. 

$ca°og)'ttiilai a i».eac. 

3902. Anthocercis littorea Labillard. Nov. Holl. II. 19. 

t. 158. R. Brown Prodr. 448. — Habitat in Nova 

Hollandia australi. (B. Brown, Ferd. Bauer, Hiigel.) 

VI. 68. 
3906. Duboisia snyoporoides R. Brown Prodr. 448. — 

Habitat in Nova Hollandia orientali. (R. Broivn, 

Ferd. Bauer, Sieber, Hiigel, A. Cunningh.) VII. 77. 
3931. Mazus Pumilio R. Brown Prodr. 439. — Habitat 

in van Diemens - Land. (R.Brown.) IX. 102. 
8938. Morgania pubescens R. Brown Prodr. 441. — 

Habitat in Nova HoIIandia tropica.(/i. Brown,Ferd. 

Bauer.) IX. 103. 
8944. Anticharis arabica Endlicher Nov. Stirp.Mus. Vin- 

dob. Dec. n. 28. Capraria arabica Steud. et Hochst. msc. — Habitat in Arabia felici. (Fischer et Schim- 

per.) VIII. 93. 
3960. Buchnera urticifolia R. Brown Prodr. 437. — 

Habitat in Nova Hollandia tropica. (R. Brown, Ferd. 

Bauer.) VII. 78. 
4025. Haberlea rhodopensis Frivaldsky in Act. soc. Hung. 

1835. p. 249. t. 1. — Habitat in Rumeliae montibus. 

(Frivaldsky.) VI. 69. 

Aeaiitliaceae. 

4022. Nelsonia campestris R. Brown Prodr. 481. — Ha- 

bitat in Nova Hollandia tropica. (R. Brown, Ferd. 

Bauer.) VII. 79. 
4047. Ruellia bracteata R. Brown Prodr. 479. — Habi- 

tat in Nova Hollandia tropica. (R. Brown , Ferd. 

Bauer.) III. 104. 

4072/x. Russeggera rollina Endlicher Nov. stirp. Mus. 

Vindob. Dec. n. 46. — Habitat in collibus Gebbel 

Accara, juxta fluvium Tumad Africae. (Russegger.) 

VIII. 94. 
4097. Hypoestes floriounda R. Brown Prodr. 474. — 

Hnbitat in Nova Hollandia tropica. (R. Brown, F. 

Bauer.) IX. 105. 

Sesameae. 

4105. Sesamum indicum Linn. Spec. 884. Sims Bot. 
Mag. t. 1788. — Habitat in India oricntali et in in- 
sula Timor. (Ferd. Bauer.) VI. 70. 

4106. Calampelis scabra Don in Sweet Fl. Gard. II. t. 
30. Eccremocarpus scaber Ruiz et Pavon Syst. 157. 
Lindlei/ in Bot. Reg. t. 939. — Habitat ia Chili. 
VIII. 95. 

4112. Argylia radiata Don in Edinb. n. philosoph.Journ. 
1823 n 8. p. 260. Bignonia radiata Linn. Spec. 871. 
— Habitat in Chili. (Bridges.) VI. 71. 

PenBaliiieae. 

4181. Josepliinia grandiflora R. Brown Prodr. 520. - - 
Habitat in Nova Hollandia tvopica, (R. Broivn s 
Ferd. Bauer.) IV. 106. 

Ocobanclieae. 

4182. Epiphegus americanus Nuttall Gen. Bor. 
Amer. 549. Epiphegus virginianus Barton Flor 
Philad. II. 50. Mylanche virginiana Wallroth Didsc. 
76. Orobanche virginiana Linn. Spec. 882. — Ha 
bitat in America boreali ad radices Fagi. VII. 80. 

4184. Conopholis americana Wallroth Diascev. 78. Oro- 
banche americana Linn. Suppl. 88. — Ilabitat in 
Carolina, nec non in Mexico. (Andricux.) VII. 81. 

4189. Anoplanthus uniflorus Endl. msc. Orobanche uni- 
flora Linn. Spec. 8S2. — Habitat in America boreali. 

VI. 72. 

4191. Hyobanche sanguinea Thunberg in Linn. 
Mant. 263. — Habitat in Capite bonae spei. (Drege) 

VII. 82. 

Sajiotaceae. 

4240. Achras costata Endl. Flor. Norf. n. 96.— Habitat 
in insula Norfolk. (Ferd. Bauer, Hiigel.) In Nova 
Zeelandia (A. Cunningham.) VIII. 83. XIII Coliimelliaceac. 

4264. Columellia oblonga Ruiz et Pav. Flor. Peruv, 1. 
28. t. 12./. a. — Habitat in Peruvia. (Matthcivs.) 
VII. 84. 

Saxifragaceae. 

4629. Eremosyne pectinata Endl. in Enum. Plant. Hii- 
gel. 53. — Habitat in Novae Hollandiae Colonia 
Swan-River. (Hugel.) X. 112. 

4680. Aphanopetalum resinosum Endl. Nov. Stirp. Mus. 
Vindob. Dec. n. 42. — Habitat in Nova Hollandia 
orientali extratropica. (Ferd. Bauer, A. Cunning- 
ham, Hugel.) VIII. 96. 

Rousseaceae. 

4680. Roussea simplex Smith Ic. inedit. I. 6. t. 6. DC. 
Prodr. VII. 522. — Habitat in insulae Mauritii syl- 
vis unibrosis. (Sieber, Bojer.) IX. 107. 

Droseraceae. 

5035. Byblis liniflora Salisbury Parad. t. 95. DC. Prodr. 
I. 319. — Habitat inNova Hollandia. (Ferd. Bauer.) 
X. 113. 

Yiolarieae. 

5049. Hytnenanthera latifolia Endl. Flor. Norf. n. 127.— 
Habitat in insula Norfolk. (Ferd. Bauer, Hiigel.) 
IX. 108. 

Passifloreae. 

5103. Modecca australis R. Brown ex DC. Prodr. III. 
337. — Habitat in Novae HoIIandiae borealis sinu 
Carpentaria, (R.Brown.) X. 114. 115, Ciicurbltaccae. 

5127. Zehneria Baueriana Endl. Flor. Norf. n. 126. — 
Habitat in insula Norfolk. (Ferd. Bauer, Hiigel.) 
X. 116. 117. 

Biittiieriaceae. 

5347. Xeropetalum multifloruin Endl. Nov. Stirp. Mus. 
Vind. Dec. n. 43. — Habitat in Shangul et Cama- 
mil Africae. (Theodorus Kotschy ) X. 118. 

Sapimlaceae. 

5628. Plosslea floribunda Endl. Nov. Stirp. Mus. Vind. 
Dec. n. 47. — Habitat in Fazzoglou Africae tropi- 
cae. (Theodorus Kotschy.) X. 119. 120. 

Rliamncae. 

5754. Pennanti a corymbosa ForsterProdr. n. 379. Endl 
Flor. Norf. n. 140. — Crescit in insula Norfolk 
(Forster, Ferd. Bauer.) X. 121. 

Eiig»»*»r»iaceae. 

5811. Baloghia lucida Endl. Flor. Norf. n. 143. — Ha- 
bitat in insula Norfolk. (Ferd. Bauer , Hiigel.) X. 
122. 123. 

5812. Ricinocarpus pinifolius Dcsfont. in Mem. Mus. 
111. 459. t. 22. — Habitat in Nova Hollandiii. (Ferd. 
Bauer, Sieber.) X. 124. 

Ijegiiiiiinosae. 

6607. Kotschya africana Endl. Nov. Stirp. Mus. Vind. 
Dec. n. 6. — Habitat in insula fluvii Tumad , in 
confinibus Shangul et Camamil Africae borealis. 
(Theodorus Kotschy.) X. 125. XIV Index tabularu 111. n. i. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
III. 25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. IV 47 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 357. iVscroe pentactina Endl. 

882. Coelachne pulchella R. Br. 
1072. Anguillaria dioica R. Br. 
1062. Eustrephus latifolius 7?. Br. 
1544. Gastrodia sesamoides R. Br. 

1592. Eriochilus autumnalis R. Br. 

1596. Lyperanthus nigricans R. Br. 
1598. Caleya major R. Br. 

1707. Gymnostachys anceps R. Br. 

2022 Doryphora Sassafras Endl. 

2098. Pimelea (Thecanthes) punicea R. Br. 

2131. Symphyonema paludosum R. Br. 
1025. Xyris (Pomatoxyris) operculata Lab. 

1579. Cryptostylis longifolia R. Br. 

1588. Microtis parviflora R. Br. 

1589. Acianthus fornicatus R. Br. 

1580. Calochilus paludosus R. Br. 

1597. Corysanthes (Steleocorys) unguicu- 

lata R. Br. 
1894. Putranjiva Roxburghii Wall. 
1967. Centrostachys aquatica Wallr. 
2019. Ruizia fragrans Pav. 
2105. Wikstromia australis Endl. 

2133. Stirlingia anethifolia Endl. 
2144. Hackea acicularis R. Br. 

963. Diplacrum caricinum R. Br. 
1046. Limnocharis Plumieri Rich. 
1104. Rlandfordia nobilis Smith. 
1164. Arthropodium paniculatum R. Br. 
1616. Thelychiton argyropus Endl. 
2012. Pisonia grandis R. Br. 

2132. Conospermum (Euconospermum) 

ericifolium Smith. 

2131. Synaphaea dilatata R. Br. 

2143. Grevillea (Lissostylis) ripari a R. Br. 

2213. Hoplophyllum spinosum DC. 

2374. Fresenia leptophylla DC. 

2629. Madaria corymbosa DC. 

1045. Hydrocleia Commersonii Rich. 

1059. Calectasia cyanea R. Br. 

1184. Smilax glycyphylla R. Br. 

15-34. Rartholina pectinata Lindl. 

1594. Glossodia major R. Br. 

1650. Ravenala madagascariensis Sonner. 

2068. Gyrocarpus splienopterus R. Br. 

2066. Litsaea Baueri Endl. 

2075. Choretrum glomeratum R. Br. 

2132. Conospermum (Chilurus) teretifo 

lium R. Br. 

[2146 Xylomeliim pyriforme Smith. 

1106. Centrolepis fascicularis Labill. 
1234. Patprsonia glauca R. Br. 

1593. Caladenia carnea R. Br. 

2134. Franklandia fucifolia R. Br. 
3062. Heterotoma lobelioides Zucc. 54. 3349. Olea (Gymnelaea) apetala Vahl. 

55. 3350. Notelaea ovata /{. Br. 

56. 3362. Antonia pilosa Hook. 

57. ooc/v (Logania (Euosma) floribunda R. Br. 

58. "| Logania (Stomandra) pusiila R. Br. 

59. 3378. Melodinus Baueri Endl. 

60. 3516. Microstemma tuberosum R. Br. 
VI. 61. 1153. Tricoryne elatior R. Br. 

62. 1978. Deeringia celosioides R. Br. 

63. 3444. Hybanthera biglandulosa Endl. - 

64. 3456. Sarcostemma australe R. Br. 

65. 3733. Myoporum obscuruin Endl. 

66. 3734. Pholidia scoparia R. Br. 

67. 3800. Polymeria calycina R. Br. 

68. 3902. Anthocercis littorea Labill. 

69. 4025. Haberlea rhodopensis Frivalds. 

70. 4105. Sesamum indicum Linn. 

71. 4112. Argylia radiata Don. 

72. 4189. Anoplanthus uniflorus Endl. 
VII. 73. 1664A. Cycnogeton Hiigelii Endl. 

74. 2075. Leptomeria (Oxymeria) acida R. Br. 

75. 3426. Ralfouria saligna R. Br. 

76. 3727. Hebenstreitia robusta E. Mey. 

77. 3906. Duboisia myoporoides R. Br. 

78. 3960. Ruchnera urticifolia R. Br. 

79. 4032. Nelsonia campestris R. Br. 

80. 4182. Epiphegus americanus Nutt. 

81. 4184. Conopholis americana Wallr. 

82. 4191. Hyobanche sanguinea Thunb. 

83. 4240. Acliras costata Endl. 

84. 4264. Columellia oblonga Lindl. 

VIII. 85. 695. PsiIotum(Tmesipteris)Forsteri£n<«. 

86. 1884. Rohmeria australis Endl. 

87. 1986. Polygonum(Helxine)australe .4. /Jicft. 

88. 2"»02. Wollastonia Forsteriana DC. 

89. 3240. Hedyotis (Anotis) gentianoides Endl. 

90. 3275. Cosmibuena ochracea Endl. 

91. 3504/^. Fockea capensis Endl. 

92. 3736 Stenochilus glaber R. Br. 

93. 3944. Anticharis Schimperi Endl. 

94. 4072/i- Russeggera collina Endl. 

95. 41C6. Calampelis scabra Don. 

96 4650. Aphanopetalum resinosum Endl. 

97. 1169. Laxmannia gracilis R. Br. 

98. 1253. Haemodorum spicatum R. Br. 

99. 1369. Dendrohium teretifolium R. Br. 

100. 1920/i. Didymanthus Roei Endl. 

101. 3363/j. Coelostylis loganioides Torr.etA.Gr. 

102. 3931. Mazus pumilio R. Br. 

103. 3938. Morgania pubescens R. Br. 

104. 4047. Ruellia bracteata R. Br. 

105. 4097. Hypoestes floribunda R. Br. 

106. 4181. Josephinia grandiflora R. Br. 

107. 4680. Roussea simplex Smith. 

108. 5049. Hymenanthera latifolia Endl. IX. XV 109. 1259/x. Tribonanthes australis Endl. 

110. 2130. Adenanthus terminalis R. Br. 

111. 3105. Coprosma Baueri Endl. 

112. 4629. Eremosyne pectinata Endl. 

113. 5035. Byblis liniflora Salisb. 

*J*'J5103. Modecca australis R. Br. 
jj!?|5127. Zehneria Baueriana Endl. 118. 5347. Xeropetalum multiflorum Endl. 119. 

120. 5628. Plosslea floribunda Endl. 121. 5754. Pennantia corymbosa Forst. 

123 ? 5811- Balo S nia luci(la Endl. 

124. 5812. Ricinocarpus pinifolius Desf. 

125. 6607. Kotschya africana Endl. Iiulc* alptaabetfJeu^ Achras costata Endl. 
Acianthus fornicatus R. Br. 
Adenanthus terminalis H. Br. 
Anguillaria dioica R. Br. 
Anoplanthus uniflorus Endl. 
Anthocercis littorea Lahill. 
Anticharis Schimperi Endl. 
Antonia pilosa Hook, 
Aphanopetalum resinosum Endl. 
Argylia radiata Don. 
Arthropodium paniculatum R. Br. 
Ascroe pentactina Endl. 

Balfouria saligna R. Br. 
Baloghia lucida Endl. 
Bartholina pectinata Lindl. 
Blandfordia nobilis Smith. 
Bohmcria australis End'. 
Biichnera urticifolia JB. Br. 
Byblie liniflora Salisb. 

Caladenia carnea R. Br. 
Calampelis scabra Don. 
Calectasia cyanea R. Br. 
Caleya major R. Br. 
Calochilus paludosus R. Br. 
Centrolepis fascicularis Labill. 
Centrostachys aquatica Wall. 
Choretrum glomeratum R. Br. 
Coelachne pulchella R. Br. 
Coelostyiis loganioides Torr, rt 

A. Gr. 
Columellia oblonga Lindl. 
Conopholis americana Wallr, 
Conospermum ericifolium Smilh 
Conospermum tcretiloliiun /f. Br. 
Coprosma Baueri Endl. 
Corysanthes unguiculata R. Br. 
Cosmibuena ochracea Endl. 
Cryptostylis longifolia R. Br. 
Cycnogeton Hiigelii Endl. 

Deeringia celosioides R. Br. 
Dendrohium teretifolium R. Br. 4240. VII. 83. 1589. 


II. 


16. 


2130. 


X. 


110. 


1072. 


I. 


3. 


4189. 


VI. 


72. 


3902. 


VI. 


68. 


3944. 


VIII. 


93. 


3362. 


V. 


56. 


4650. 


VIII. 


96. 


4112. 


VI. 


71. 


1164. 


III. 


28. 


357. 


I. 


1. 


3426. 


VII. 


75. 


5811. 


X. 


122.123 


1534. 


IV. 


40. 


1104. 


III. 


27. 


1884. 


VIII. 


86. 


8960. 


VII. 


78. 


5035. 


X. 


113. 


1593. 


V. 


51. 


4106. 


VIII. 


95. 


1059. 


IV. 


38. 


1598. 


I. 


8. 


1580. 


II. 


17. 


1006. 


V. 


49. 


1967. 


II. 


20. 


2075. 


IV. 


45. 


882. 


I. 


2. 


33634 


XI. 


101. 


4264. 


VII. 


81. 


4184. 


VII. 


81. 


J2132 


III. 

IV. 


31. 
46. 


3105. 


X. 


111. 


1597. 


II. 


18. 


3275. 


VIII. 


90. 


1579. 


11. 


14. 


1664/, 


.VII. 


73. 


1978. 


VI. 


62. 


1369. 


IX. 


99. Didymanthus Roei Endl. 
Diplacrum caricinura R. Br. 
Doryphora Sassafras Endl. 
Duboisia myoporoidcs R. Br. 

Epiphegus amcricanus Nult. 
Eremosyne pectinata Endl. 
Eriochilus autumnalis R. Br. 
Eustrephus latifolius R. Br. 

Fockca capensis Endl. 
Franklandia fucifolia R. Br. 
Fresenia leptophylla DC. 

Gastrodia sesamoides R. Br. 
Glossodia major R. Br. 
Grevillea riparia R. Br. 
Gymnostachys anceps R. Br. 
Gyrocarpus sphenopterus R. Br. 

Haberlea rhodopensis Fridw. 
Hackea acicularis R. Br. 
Haemodoruin spicatum /{. Br. 
Hebenstreitia robusta E. Mey. 
Hedyotis gentianoides Endl. 
Heterotoma lobelioides Zucc. 
Hoplophyllum spinosum DC. 
Hybanthera biglandulosa Endl. 
Hydrocleis Commersoni Rich. 
Hymenanthera Iatifolia Endl. 
Hyobanche sanguinea Thunb. 
Hypoestes floribunda 71. Br. 

Josephinia grandiflora R. Br. 

K.otschya africana Endl. 

Laxmannia gracilis R. Br. 
Leptomeria acida R. Br. 
Limnocharis Plumierii Rich. 
Litsea Baueri Endl. 
Logania floribunda R. Br. \ 

Logania pusilla R. Br. / 

Lyperanthus nigricans R. Br. 1920/ x . IX. 100. 

963. 111. 25. 

2022. I. 10. 

3906. VII. 77. 

4182. VII. 80. 

4629. X. 112. 

1592. I. 6. 

1062. I. 4. 8504A 


VIII. 


91. 


2134. 


V. 


52. 


2374. 


III. 


3'. 


1544. 


I. 


5. 


1594. 


IV. 


41. 


2143. 


III. 


33. 


1707. 


I. 


9. 


2068. 


IV. 


4P. 


4025. 


VI. 


69. 


2144. 


II. 


24. 


1253. 


IX. 


98. 


3727. 


VII. 


76. 


3240. 


VII. 


89. 


3062. 


V. 


53. 


2213. 


III. 


34. 


3144. 


VI. 


63. 


1045. 


IV. 


37. 


5049. 


IX. 


108. 


4191. 


VII. 


82. 


4097. 


IX. 


105. 4181. IX. 106 6607. X. 125. 1169. 


IX. 


97 


2075. 


VII. 


74 


1046. 


III. 


26 


2066. 


IV. 


44 


3364. 


V. 


57 

58 


1596. 


I 


7 XVI Madaria corymbosa DC. 
Mazus Pumilio R. Br. 
Melodinus Baueri Encll. 
Microstemma tuberosum R. Br. 
Microtis parviflora R. Br. 
Modecca australis R. Br. 
Morgania pubescens R. Br. 
Myoporum obscurum Endl. 

Nelsonia campestris R. Br. 
Notelaea ovata R. Br. 

Olea apetala Vahl. 

Patersonia glauca R. Br. 
Pennantia corymbosa Forst. 
Pholidia scoparia R. Br. 
Pimelea punicea R. Br. 
Pisonia grandis R. Br. 
Plosslea floribunda Endl. 
Polygonum australe A. Rich. 
Polymeria calycina R. Br. 
Psilotum Forsteri Endl. 
Putranjiva Roxburghii Wall. Ravenala madagascariensis Smith. 1650. IV. 42. 2629. 


III. 


36. 


3931. 


IX. 


102. 


3378. 


V. 


59. 


3516. 


V. 


60. 


1588. 


II. 


15. 


5103. 


X. 


114.115 


3938. 


IX. 


103. 


3733. 


VI. 


65. 


4032. 


VII. 


79. 


3350. 


V. 


55. 


3349. 


V. 


54. 


1234. 


V. 


50. 


5754. 


X. 


121. 


3734. 


VI. 


66. 


2098. 


I. 


11. 


2012. 


III. 


30. 


5628. 


X. 


119. 120. 


1986. 


VIII. 


87. 


3800. 


VI. 


67. 


695. 


VIII. 


85. 


1894. 


II. 


19. Ricinocarpus pinifolius Desf. 
Roussea simplex Smith. 
Ruellia bracteata R. Br. 
Ruizia fragrans Pav. 
Russeggera collina Endl. 

Sarcostemma australe R. Br. 
Sesamum indicum Linn. 
Smilax glycyphylla R. Br. 
Stenochilus glaber R. Br. 
Stirlingia anethifolia Endl. 
Symphyonema paludosum R. Br. 
Synaphea dilatata R. Br. 

Thelychiton argyropus Endl. 
Tribonanthes australis Endl. 
Tricoryne elatior R. Br. 

Wikstromia australis Endl. 
Wollastonia Forsteriana DC. 

Xeropetalum multiflorum Endl. 
Xylomelum pyriforme Smith. 
Xyris operculata Labill. 

Zehneria Baueriana Endl. 5812. X. 124. 

4680. IX. 107. 

4047. IX. 104. 

2019. II. 21. 
4072/i.VilI. 94. 

3456. VI. 64. 

4105. VI. 70. 

1184. IV. 39. 
3736. VIII. 92. 

2133. II. 23. 

2131. I. 12. 

2131. III. 32. 

1616. III. 29. 
1259/!. X. 109. 

1153. VI. 61. 2105. 
2502. 


II. 
VIII. 


22. 

88. 


5347. 
2146. 
1025. 


X. 
IV. 

II. 


118. 

47. 48 
13. 


5127. 


X. 


116. 117 ^zJt^ri>??^^&) '. Y/ PJialloidei ./aay^/ 
y*e>*d. &a<«zv* dcl. <_yt^-?*€^/l^?l26lcfifoz&/ $. ^&(s/i&rir j& . f-f.J U^T, 'MMm Bromefe/^g^/ ' 
^euzc/rrie /u//r/ir//ri &. JSr. ,/v-?;/ ./j.ius/?' dr/. .&6/t,i i-r Ar /^ ?/a#tt/i<:i£g<2y. Verafreas /so 
7*/ f£*J. &*****■ *U. L^^t^ii^/la/ ^a/dwtea^^/. 5$-> ^t*{s£<Z-?*& , ////<K '(?<.¥: jWi^w ^/. rr'/u'/iet&. G"a.strodiece fjjMy 
JgajfottUa/ AK>a ;//<>/</&) dff-.&tfr. ® a u**<6/.. /J.J OrcAidttfr. Jl3 v /&7v^,s&a*m'?'' <&?/■. (3?t'{?fm/uJ aM£a<?n4za/id &. J#V. ~$f£&W£ <*£ ■ / / ^/t * (}}?v/i<idtk&. -Arethxis e se ./Zsp/ily 
f&rr/. &a<«''r de6. 
l&?^0/?t d/u<J ^T^u/z^a??^ yL.rJfr. t hr/t/t/^i 3 . -A-retTi ti t s ecB/yj^^y 
&6/U?&*o. f<fj ■ '/vrmiieae'. .1 Acoroideaa /^J^j// C. H K. °\X 4v \m m. T.. \af&9&,$&aidi&9* {/<*/ . 
cyy//2y?u?^zai^<j a^uVjfa) [ S ffi;. $1 &6Aa /5j AiherosperTYieai ffr 
III 
JL- ^otu/t/w^ri^^y^^(2/?'a^. S. .'?,;■/,,■,.,■. /W 


- ^/a/iAnoiaed&'. /q,qps.\ 

Jwri ' ■ &3eut&i* d<*6 '. c>^/^4z//C<?43^^ &. &<r. 
SWf/r&rl ' j<* . /sffj /y/vJfcdUMr< Conos petin ese /«/.?/ ,J 
,^7-d. .■0<Z*l£>*-dd-. J m/i 


Of//imWjr. / /•, - yiea^. ^0/urt, 
/jOI^ ^Srt£..33ai*^^. ^Jfb/wrid /^^{mzaZa&yur^ . Jf^/La^T' && . /^yfA / Q/nmidea?- Neottieas . f/£8-oJ 
^i^c£ J£?a«^r {6*1 /*#y/ $hv/uaece<. Arethixs ese fifS/iJ 
S^r^J^a^e^r- ^c^. ^^^xftrfei ^w^wayc^JJ 


&6&&T&4 <£/) 


(Jty/i-ide* ?<&■, _Are£hus ese ^f^.s^J 
0^^^-,^. c^^^^^^^^^^^^^ ^/L.^Sr-. . tf/-/i*?s?<Z~ >o. ZNTe o fti e £6 /j £/£ 'J 
n.3 ^&n^. ^Csa^mV- de& ^?vJi^m^u/i yu??z^y^U^^^^ ^t&A-ez*?^ v»<ft /^/ > / $r&Aji/e <"</* A-Tethitseae fitfj? y\ 
^OT^UdteWitri^^/fe^ A'J Puirajijivese fispv/ 
N&O- WdZO:' A-^n^z^r- d&6'. ^U^^z^ma^ ^^Z^rV/u^^Aul // f //. 0.3 


^^/i/j-nwiJatje^. ■ Aerve as//y^/ 
J&*?/i-?i&9" de/. &&?fov3ta#/i^ud a<^uti&ay MZ// 


Szd/ia^Pac . //%■& J tJL <r?M?///t?/&dZ'. iMonimxeae . fSLcypJ 
Ujsl,. *sz*w-??-e'?/<i!&£ <57. '^iAii^u/e^. /i,/0j.j 
y&K6.S3ezu*r t A6 

» > <~//'i>faicet&. ConosperirLeaa fijaaj 
^&r-t£. &tt**-&>~ d*/* . ^^/h^/>r/^^^ a^t^tAt^/cay $ 

^y/rz^a-^a^. ^-ctckegeae /?,;///*/ 
S^ra^-. &at**r dt£. < y&zdcg/zy a^£^6^ t iwtj J's6/i<z/rT~ jt: . /W &'U/i&rtt£e£&. ►S cl eri e sb /£ 63 J 

?£>rz£.jfftm&v <^,r6 J. 
-4.v< ^^Jji/a^yrti/r^ ca^ru^n^?n^ ^l. ^r. 
£t*6/uz-'>'tr * s&as - 


Utrm&ris 3&JL 


At?/ r '< w<^ A g"a,p arrth eas /^va^J 
I S&rri. S&umr- <£>£ M/i/^^rz/^/ri^r^'/^i <W cJ£/-uauie&'. ^Aj-rtL ex-i o e se . ///^ W 
. ^^, & 044*2*" t£?£ h ^/I^^^^^TZ^^^ ^z4. ^(WMr^A - . /y , y/ 


ly^v/iu/e^. /^fotf^ 
asyTj-u^r&fi £ ' &/r/z<2'?*g; ^ /*?; -Jk 
. 

/**'*/ 


f ^. a:/' J?<?/r/j <2***£ && . /$t? j/ ^y/rrrfe<zau&'. M^ i 1 1 C on o iSp erme 3&/e /3 s>/ m 

i^/- <r 
^&rd ^amz?* 4. 2i?^?^^W^^zV^ '6/zas? 1 & * &*4 t> '/roteizc£6 C onx o s p eTm e te /?/^ // 
C.s.tJI.4 C.4.<tcl£ 

% '0m&ru6iu '&& Verrxonieoe fa a /d/ 
^-■ 1 h.z e ir.i I lC&£srv&9~ a&£. ^Ci^urfp/i/u/ui^ti/ tlfi Afo 3T0. y/'6/2&-sr£~ 4&, /7> '/ / Tu^rtruil^ -Ajsterxneee /^»-7*// 
Z*'/lsrz^<?*- £&£ ^Ar&mrrui/ Ir/iforiAyJ/s? £/%£ TT.f 

■ 


<J#9t£t^?&6dtit&. JLele n i e ee /^L^j/y 
<^^£a:dayrut/ £a /&^«<Ji« ^r^- 


'Jj^fowuzeea^. f-W+J.J 
W.ff £?■&?<€/, £$au&r- tdtr-l. ^yZ^^r€H}/£ij &&m/?n^rzw?iu/ &^/zx Jfe6/i&s?*£ jc . /3 y. Cal ecta. isi e aa/&jpJ 
j^T;^rff J06Ui&r' del ^ctd^loy &ua/riea/ ^t.^r-. /'e/-/u3 >-r . . '-'■ /ss/ 'ymUia/^cfy 
vm-clasj:/ glit&tifi-h 2j '//&■ 


' ukv/ite/&ce< OpkrycLe as .^3 ^J 
^&rd; ^Oo^^^- d<*6 ^a^in#^n^Ji4&&?z{^ Jf.3. *£'&0'/zas?*Z>' . VW &'/rv/itd&&. Aretkxis ®se>.f/.5j}vj 
J& 
■>■) a.-i ^uz<we^na/a//?rui(W^^ J?£f'h<3'?*t~ , •f**li &yr&ca^yi&&. fko/>'.tJ 
~S&r&. JlWau&n/e/'. <^yr&msrjiuJ MAenoftJ&ruj <3l.M< /W DapTi-niclaTLoa/^^bV . 
\f| JSer^/i^t^-t- *m /*v . <^a/?Lfci/a£t><& ^ioyjj 
.?W SBan^f de-/. rtffiruvns aJm?7^rafo/rri/ J^ J§^. . f //-6/u2*-p . /W ^/rotea. c^e^. ConoS'peTrm_e>se/2./0y/ 
^&Tei* l^«W d^l "^m^z^rnz^^ ^^ .'/<-/>/:<j>-7 /v<*y iJJrotsa^ea!/. Halcjeeteo© /2/*^y \ <L^<u/&?12^/ll4ri/Jl^yrif&. T9n&cS/?™< cj/?r> ~5't?-i-*/l&s>-t : ' ^G . /^7/ 
.5^*^ $ftz*4&7* aU6 Jrs^/z-as?* & ^tz- . A</ fC/ouytf. / 
&&7?#h7le/UJ 
*ld '^a/l//. JV.1 o. fw/ i_J^rui&%/. f/vsvj 
^ate 014-O724a/ t /^'^, <5&&€4&<7*' *£>£. 


IV... j\r ■ 6/rv/i-l^ze^. .Ar eflru^ e se .fijrp^-j 
C. 3 . ^^ X, 2 . J&Mhc&, i7&&£6&r t ' aefr. ^c 6 &&>?*& 44>. /^y J <y ?vte/xcemy. Fra.TLfcLaJX(liese/^/ i ■// 
^/^*d. i%/.au&o* det/. ^rtl/Tl ^^/^^^^W^^^Z/^?. <J$<r. .^er/'/}^yyf^ ' *. y.52/ <-Zt>/w//zai6& / . Iiob elie^e./S^/^., , %%? - 'ZeArtz&r' ddt J^£*Un<Z&&j£' S^ 3 / (y/leac- Olein ese/j^v^. a/J 
, sf&rtJ' ^Oa.u^K rl&&. T^^fez/^ji^^^ %,/u. J?e£h.SJ^t~ iM>. M ^ '/faceaz. Oleiixeae /.«.^^/ 
.A-.4 O O.3. O O.3. J> P <2?Y/yte/aea/ arzz-ta^^ff.dSr. fiferri-- . W€Ut&i*> d&l- .<?,/■/,<, ~r ^yjj; 


, .?>''•>'< . '■*' '•".'.',■ m : % tq^ Jint omeae/jjrfz/ 
(toi i.iyu4t£esr£cs>k e&? ^i&t) , dtC, r ~yV?i£dn/w JidotHisJ/t^ . f Sf/r/i<l /<*<?, 


J&ma/nuu&ce/. Eulo gcmieae ./jjtfp. ^J 

i*t0cy??ta/j 
D.i. jet.s z. ^e^r/ia^ff^t ■ /JZJ JuitM/fUa-cete'. Eiilop;VEiriieoe,^,2^V. iv - 
^*^ofc jffa-n&r* de/-. -chaania ;/c^£^z^z*2^z^^^ tse&n&sr&dc. /j?j>t tj7(ywc?n/</< '&&■ 
y/tec6H^rutd <Jd6iu&risS. tSgstHZs. iMcuisesr- de,i-. .(?<*//?<* ^t ._>,' /■*<?/ iyt^leJzi£tde<3e< 


t St ap elieae/j J *&/ 
^yK/^rv^temz^mMyytli^ <j8r. C7'£S?'tZ'- ii/jOst6&'T L ' aet'. S<r(-r/u?S>*£ <}&. /rf/) J 
AjSplio ddeaa./5y^/ 
I rz^^^/Ti^ f^/afam <%.<3$<r i 
ol O. 0+ T. $-Le>z& ./^j?7<fj 
^e*9t£, ^Oa*c*,£s?- /£4-, _^e&?^n<2€a/ce/#zhu?^/&i . c^.J^ JKJ&O. &6/t*>rV>** /Z*l./j ^SL&cleJztjzdetfe/. (jynxaatcbuesei /S m>wJ 
. 7'e^'d'. ^M^Lccesr t&zb 
tAe^rtiy/t^iaJamaul^tytiL. S. I. T.i /#>./ ^^&l6/?/f'/?^ae<&. CyrLa3LciLeee./34J-/fy 
jz&n/.. &*m r~ <£,£ f -Jwm^W^/2^^^^^^ M.Jff? ^'<r-6/i&vZ- jr. /*#-; ^Aiws?Jt#r?s, Y&703./ 
\ tu^toTt^m /ot&€ii<ruwL'. **OfeiZ>9&4 /%*./ I tyftu/rfi z&rtmeae/. /^739-J 
^y^i^/idua-stkx^ J&~. n. o+ P. 


&09iawlpiua£ec& / . Convolvuleaa . /is</<sfc7.y ' 
a^-i ,sva<*&7' <M>. '4/UC69ZO/. r^ Jre/Suzv-p}} c /#y _ / <~y&?vfi/i4t./a', Salpigio ,s jssiEeae./^^2'. 
<yturfm-#£&rvij / fc//dr&z/J/L/. . ^&9*&f r ^/P {Z4*t,*s?~ £&/■- 


i 


■ . \ $croplrularmei;s affime$ jk JzLzt&r/toA a^/ 
jst, jv-. jsr-. *-' 
'■ ' Han^m^a^ea^. ^sameae/*^/ 
. yWvz^. yjt&u&r- tke/. 


/'f6/?^*-Z7 j&. /70J 


H <ha??« \ ; i Aj-^ylieee .fmizy (Jrzmtzy?^/it 
j£ ^vs&^/^/- ^. 3birfiJa#iZik^ s. /sWrAasrt Jc. /y 2,/ 


ytd-A&rt? <&& ■ /'y 3 J ^^Mi^autce^. 

<m 

I 
- efi£y?ri€^'ay/^C/iTwr^^ J^r c^W 
Fj okiteee . /j 4 ^fi^ 
H. &t6<rUX/ A^U^9Z^Z 1.1 V ^3 7'iyJ 
a&e&tte^. a*/> <.Jc£&€4tjdiW^&//r&WjJ ; fa/. (^.c^s^: . ?Sf/*/i<w7~ r J{>. /7*/ <^fcrz>fwt/ 'l^Ufrt l i>?Z^&'. § al pi e^L)ffi.cLea3/f3^'^> 
TS * JT.z. U.i. ^&nz. JsiJa**^?-* dc/'. — -^W^^^/^^^^^71^2^ . J^. c^; 1.1. JV7t\ <"• jst. .y&O&te^*-!/ (77^ Vmh: 


JB uclinere se . f3#<?#./ 
JT. ^cu^&Asvz&^tz/ ^^jUxfa/t^L/ <3&. c ^r jr*... O. O. F. T>. ^^wi^y^ , »./' c^f&amdrui££t&'. Nel $ oxi i e ee /mo3 zy 
^artu. iJd 'attef* dd . c/i^W^ cawzSi&yfoid. ,%. &r. W.3. J'd£/l*Zs>*& **7>. f&l i U/Ttrl^rwA-e^. fttsz.j 
^L.i *■ T.s. ^±.1. M z TV.f. jy_ 1w -fj%m^^6 M. 
U4 ^W/^W^ .<JiUiJ£<. jfr/rAa 4*trjc . /J^/ Wsf&WWlM* {/MSt ./ U?tnto/^/i&/ici ^;^%w^A 


&k > z? : v-artzcfL££&>. 4-i g-t 
&&A&0& ■*£ . />v V. ■■ ■ 


J>&6Suz^-=Fj &- /a3 J 


. 


&0i>U49t06U .Z/ + J\r. __ JV.i. ^> + "JE+. JV.1. JVj Sffjs/LO^-fs a Js+J Hedyotideas./G -?♦*?/ 
.fuZT^^ «£/. '^ytewutffa^TfoiMidJ a^itui^z^u/e^ . S. ^e^Aa^C . faj 

i EiidiiicTi(mea&. (avyjj 
te^W^ ov/bTtzceciu w. .(S.&mt. 
. <->&3! 'j^hiadete'. TyLopli oreas . fqjojt-J 
I ffiJj cafe&t J^Mart *>. fgfj ^['Uoiz^T^n^a^. fayafc/ 
i/frrd, ^fficut&r- £&£, r^^/n^wru'/^ a£a6&ri '&. <3ff. £t£A<2syc- se . /^h 2 J c^y^^i&a/jzc&ae/. ffyf-J 
Jfr&f^CL. is$/Z*l£&r* /ZtC', rV^'M^^/c^?^^/^^ J<J}m4t&ri/. S. JV.-t. clrtic^i^easy. fl <$£¥.) 
-A.1S &. Jjtf7*d-. Jdjzt^e^" cfe6 . S^ttr/uzsrtZ *&■ ftfj 


Polyigoneaa verae . f-ips 0J 
L *-&~-tl>, ^7J a*t6&>~ £&//, ty0viMXsO?z467ri' auuJrab: ^MuA . £<s6&as>~£~ 4 fS7J ^^ieei^^i^ac^y. HeliaTitlie»?. fao-ij 
7 SZ^...ffi0**sT ehh j?&6-6&s*£ j&. /jtj*! (jMy^iAtiutriruE/. G rafioleae. {3 gv/J c. , '''^.t.ZtespUf*: dd . 


JteJrb&?<t> jc. /03 i t^ftMWWUlCi vacece< , 
t wijt&rt&ek dei ■ cVL^t^^^r^ ccI/^zsl. 6?. ^'&4r/tasr-& >*<- ffjq.j <yaaxjfi?waace6&'. 
/></ 


c£Uuice€&'. ' ,. ApkyHajifheae • /^^V 
I. Z. Jpprz&; ~/&^za44s>*' de-6< ==^^2^^^^^^^^^ . cJ^x^; &<?&Jnz<rT „ -•/§>/y 
*.'>*i//. ts&a*ucv dcl*. Jrae^ni/moT^i^on/ s^ucatli^ny. JTt.^y. 


's/./,<7 ,-r.„- ,y,fj Ure/iidscey. Dendrobieae. //-?^> 
-lMe>7tdfot/iu#ns&4 i e&/0U4i/, •:■/ t~/j&-itss>*' dfj' . 


i£&6na&C4c ■ / q @J ume^u>fiodece^. Cydolobeae. (-tgjioj \ 
j/^tit&r/t^k <k//. IJ^cdy^n^ri^M^ <^/u>e&/ CnJ/, &ee&£tsr&4&. f^ O j ^^w^w zia^f^ C o elo sfyl e ae /jj^: / 
. 7 ./Wfe^/^fc- dfi-t' . 


^yrt^fi/mu^rim^e/. CrrafioleaB . /jy .3 i.J jL.-t * 1.4. 
^yftaattj ^/^miu^ . jffi,. ^r. . ^atz^! l j£&€*4f>*' //&£•, £<M<z#& *». foofy) c*fo4iJui<Cart \ (jxa£ioleo6 . fegs <?J 
je£s/i-&?*T' 4&. s^ p ^ , ^JLs/frrit/i/iK livTxellieas. /^#7 y 
r^iusiuay/ir^^cica^ay. 3v. uo<< ^fftZ. ^MA *l&** 6 £f{r/u&y£;4&./lf o *f J ^Za&ntru DicTipiexore?. ('fogyj 
. » >v/ ■ %'attef (//■/ ^JT^/WtAtl^ jfwrivtMt/M t^l.SSr. jev/uitrttjfs./jffji/ fal8* v 
. ?*&9*eu dJt. a^c^^.j^. t^/&zf€^At<?iia/ a^maL ^W M.^. I 0.:- x V + C'd*. \^£Wxd> d&fs. r?Jl 


ji>/a/'tesp\ f&OHy.J 
C.1. E.1 ^r^^a^. i^ tLtt&r*' £U v-. 


t/t&yas/uz&/tr?ut-<. S. &&uhj&7*fc&&. /s/o&J tJst&gwi^Piz&ri tZ£&Z&: <''" \ : 0i Yizf&J 
% J£. .-A*t/£&-v"/**>& */&/, JC cJj^uvs/?zznM& ai&tfrtzdte. rf^//. 7.4 + 

z^j/yztfaxc&ze/. Proieinee . fz 13 oJ 
^utdvaCi ce<zes. VWtho^spenn-ese . {310S.J 
.yjjujAv dz^. J 6yzsrttym^c_sc)a^&rt/. & ^ 7C 6na*r T^^4>. /411 y C^^^%^%^^/ /W^/ 
<J &*£&£. 7-/z/>& dzd'. (9^/>/?t#&yn&Aec£^afa Jre&SLzs^C sr . /// o ' M 9*£KJ&?*€CCe>6e/, 
f^OSjJ 2T<1 :■ # [) 

0+ o # ^ 4 *£**££ /t)a^&?*' e&/' ot i/ttfrUJ Mnl/b?-YL/ J^^. 

J?£&bas>* : £ 


Y/AV ^J&d&i/forete/. IMotlecceee .{fioij '^un/tecau suidtivi/ij . <//t.<f$>- 6 sr. i. i. 

. 


Modecceee. fsioaJ 
^vuKiec&f adt&foa-lij. ^f.c&o ,£*&&&?-£ st . /fU/ (LUicu/rzritnoe^. Melo thri e ae . /j 12.7.^ 
• ri^cri, ^ri?*m^7" ri&fr. Sz-^A^t^^c. f4i6*. I , {dMAMrlvjfauifrz/. IMeJ cyflrrie Bb.fjri 2 yj 
^e-f^. >&> 'Jzvt&r-i ta/ -^6 asr-. ^■A^rV^c. y )iy 1 ' <^042&?zt?^6Z£etz<s/. Dornbeyacef» . /?34-yJ 
<y njf&i-ttj^ t&6. 


%3 ^6/L a ^Zr* c ../'/-tSy ' 


■ .' 


•■ 1 <^S^/2S^Z^)UZ<2t £&&£/. fe/Fz*^ <_J^44'tt&s?*£f'-&&, d&£< <is- ^^a^Ce^ ^c^w^y/?.a^z,--: (§??</£< ^aMtz^Po&.flJs-y fstfzsJ 
^i,-Mx-r/<^/i de/s. /&/fcp/?»fe (%?zt/// F: f: iJiAtz> W92/?ie64 a./7Z'?l&4 
Jr&T*^, J5@ ££,<*&?*' £&/', <^?^????^&?2/&£/ &9?*y???dtthZS ^^ts. J?e/~/Las?~?~ *tc '■■-■/'/ 2 /./ &^y?Aj?? A /r&z££tz& 
^7*&7*d. &S&4C&V" CU&& <^ua/&tzJU<zs Ctt^tfuZ/. d?m/£d &6A^nrjry, S 2.J 
J>'/'t'7i4t>9* : T> ^c-.ff 23 J /, /?MfiA&? A -i/ta.£&ze/. Crotoneae . ^«7 
/Z^.^3*.^^~ t/*6. /w)z?s?rszzy?z&i Jitvzq/fru^. -QWf o.i-. p. ^tUi^&Ktz^&z^. Hedyp are ee ./d'<foyJ 
I 

■•* 
1 

■ 1 

H 


•-.* 


f 


l '#■■9 

fiif. i.« • .« 

» *£v& 


*** /* #r J r-